Բառգիրքեր

1) Lexique trilingues de cuisine

2) Մասնագիտական եռալեզու բառգիրքեր

Նախագիտելիք: Կայքին մէջ ներկայացուած ֆրանսերէն/արեւմտահայերէն/անգլերէն մասնագիտական երեքլեզուեան բառգիրքերը արդիւնք են տասնեակ մը տարիներու աշխատութեան: Քսանէ աւելի աղբիւրներ (դասագիրքեր, բառարաններ եւ ել-բառգիրքեր)  օգտագործուած են՝ գտնելու համար երեք լեզուներու համարժէքները:  Լեզուներու տասնեակ մը մասնագէտներ  իրենց ձրիակամ աշխատակցութիւնը մատուցած են: Այս բառգիրքերը մշտական բարելաւման հոլովոյթի մէջ են: Անոնցմէ շատերը հազարաւոր եզրեր կը պարունակեն. կայքին մէջ միայն քանի մը տարրական բառեր ներկայացուած են: Անոնց գործածութիւնը ազատ է. պայմանաւ որ աղբիւրը յիշուի: Ամէն վերարտադրան համար հարկ է կանխաւ հրաման ուզել: 
 
Թերեւս դուք ալ ուրիշ մասնագիտական բառգիրքեր ունիք Ձեր մօտ: Օգտակար գործ մը ըրած պիտի ըլլանք եթէ անոնք այս կայքին մէջ մեր այցելուներուն ներկայացնենք:

3) Երկլեզու բառգիրքեր

3.1.- Հայերէն/անգլերէն բառգիրք, Հայր Սահակ Կոգեան
 
Այս բառգիրքը կը պարունակէ մօտաւորապէս 12 000 մուտքի հայերէն բառեր: Ան կը կազմէ Դ. մասը անգլերէն լեզուով քերականութեան գիրքին՝ «Armenian Grammar», Հայր Սահակ Կոգեան, Վիեննայի Մխիթարեան ուխտէն (Մխիթարեան տպարան, Վիեննա, 1949, 384 էջ. Դ. մասը՝ էջ 249-էն 383 էջ): Այս հատորը կրնաք գտնել մեր կայքին Լեզուի ու քերականութեան գիրքեր էջերուն մէջ:

ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ

Գործածութեան ձեւ. Կրնաք գիրի մը վրայ կոխել՝ մերձենալու համար այդ գիրով սկսող էջին, յետոյ՝ձեր փնտռած բառը գտնելու համար էջերը դարձնել: Իսկ մերձենալու համար գործածուած համառօտութիւններուն կոխել՝ Համառօտագրութիւններ (pdf, 553 Ko) վրայ:

3.2.- Հայերէն/գերմաներէն բառգիրք, Հայր Լեւոն Մովսէսեան
 
Այս բառգիրքը կը պարունակէ մօտաւորապէս 6 000 մուտքի հայերէն բառեր: Ան կը կազմէ Է. մասը գերմաներէն լեզուով քերականութեան գիրքին՝ «Armenische Grammatik», Հայր Լեւոն Մովսէսեան, Վիեննայի Մխիթարեան ուխտէն (Մխիթարեան տպարան, Վիեննա, 1959, 424 էջ. Է. մասը՝ էջ 349-էն 415 էջ):

ա  բ  գ  դ  ե  զ  է  ը  թ  ժ  ի  լ  խ  ծ  կ  հ  ձ  ղ  ճ  մ  յ  ն  շ  ո  չ  պ  ջ  ռ  ս  վ  տ  ր  ց  ւ  փ  ք  օ  ֆ

Գործածութեան ձեւ. Կրնաք գիրի մը վրայ կոխել՝ մերձենալու համար այդ գիրով սկսող էջին, յետոյ՝ձեր փնտռած բառը գտնելու համար էջերը դարձնել:

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).