Թուայնացած բառարաններ

Père Manuel KATCHOUNI, Dictionnaire des arts, des sciences et des belles lettres, français-arménien, en deux volumes,
Imprimerie Saint Lazare, Venise, 1891-1892, Editeur: Pères Mekhitaristes de Venise.
 
Tome premier, Lettres A-L, 1891, 1194 pages, 29,5 x 20 cm
 
Katchuni1
Tome premier, Lettres A-L, 1891, 1189 pages (pdf, 553,8 Mo)
Katchouni Vol 1, début, (pdf, 3,2 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 001-214 Lettre A (pdf, 97,7 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 215-334 Lettre B (pdf, 54,9 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 335-620 Lettre C (pdf, 130,7 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 621-701 Lettre D (pdf, 37,1 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 702-828 Lettre E (pdf, 56,9 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 829-912 Lettre F (pdf, 37,9 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 913-982 Lettre G (pdf, 32,5 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 983-1036 Lettre H (pdf, 27,2 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 1037-1086 Lettre I (pdf, 26,2 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 1087-1103 Lettre J (pdf, 8,9 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 1105-1109 Lettre K (pdf, 3,0 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 1110-1189 Lettre L (pdf, 39,9 Mo)
Katchouni Vol 1, pages 1190-fin (pdf, 4,2 Mo)
Katchouni Vol 1, outioun (pdf, 105,8 Mo)

 

Tome second, Lettre M-Z, 1891, 886+258 pages, 29,5 x 20 cm

Katchuni1

Tome second, Lettres M-Z, 1891, 866 pages, (pdf, 801,2 Mo)
Katchouni Vol 2, début, (pdf, 5,6 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 001-143 Lettre M (pdf, 93 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 144-180 Lettre N (pdf, 24,4 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 180-237 Lettre O (pdf, 39,3 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 238-451 Lettre P (pdf, 141,6 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 452-460 Lettre Q (pdf, 6,5 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 461-543 Lettre R (pdf, 59,2 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 544-686 Lettre S (pdf, 103,2 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 687-794 Lettre T (pdf, 92,7 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 795-803 Lettre U (pdf, 8,1 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 804-854 Lettre V (pdf, 44,8 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 855-856 Lettre W (pdf, 2,8 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 856-857 Lettre X (pdf, 3,1 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 858-859 Lettre Y (pdf, 1,6 Mo)
Katchouni Vol 2, pages 860-866 Lettre Z (pdf, 6,1 Mo)
Katchouni Vol 2, suppléments dictionnaire ARM-FR, 258 pages  (pdf, 170,5 Mo)
Katchouni Vol 2, suppléments orthographe, pages 867-880 (pdf, 10,8 Mo)

 

Գուիտոն Լուսինեան, Նոր Բառգիրք, Պատկերազարդ Ֆրանսահայ Երկու հատորով, Paris,Փարիզ Տպագրութիւն ՄՈՐԻՍի հայր եւ որդի 64, ի փողոցն Ամլոյ, 64

Mesrop

 
Հատոր առաջին A-H, 1900, 1061 էջ, 18 x 24.50 սմ
 
Mesrop
 

 

 

Հատոր երկրորդ, I-Z , 1903,  818 էջ, 18 x 24.50 սմ

Mesrop

Լուսինեան, Vol 2, abréviations (pdf, 46,7 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 1-52 Lettre I (pdf, 13,7 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 52-69 Lettre J (pdf, 5,2Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 69-73 Lettre K (pdf, 1,7 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 73-127 Lettre L (pdf, 14,7 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 127-243 Lettre M (pdf, 31,8 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 243-283 Lettre N (pdf, 11,1 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 283-337 Lettre O (pdf, 14,8 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 337-523 Lettre P (pdf, 49,7 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 524-531 Lettre Q (pdf, 2,4 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 532-622 Lettre R (pdf, 24,5 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 622-710 Lettre S (pdf, 24 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 710-771 Lettre T (pdf, 16,3 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 772-777 Lettre U (pdf, 1,8 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 777-809 Lettre V (pdf, 9,3 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, էջ՝ 809-814 Lettres WXYZ (pdf, 1,5 Mo)
Լուսինեան, Vol 2, suppléments (pdf, 1 Mo)

 

Պեքճեանվրդ Գարեգին, «Գիրք անձնաննուներու»,  (հայերէն գրութիւն), 298 էջ, 12.50 x 19 սմ., տպ. Արազ, Պէյրութ, 1988:
Հեղինակին բարեհաճ արտօնութամբ:

 BekdjianՎերնագիրեր (pdf, 62 Ko)
 Նախաբան (pdf, 2,3 Mo)
 Արական անուններ (pdf, 8,8 Mo)
 Իգական անուններ (pdf, 6,7 Mo)
 Յաւելուած (pdf, 3,6 Mo)
 Բովանդակութիւն (pdf, 434 Ko)

  

  

  

 

Յովհաննէս Թ. Գայայեան (Մխիթար Պոնտացի), «Բառարան գանձարան հայերէն լեզուի», Բ. տպ., 544 էջ, 11 x 16,50 սմ,. Համազգային, Պէյրութ, 1967:

Kayayan

Գիրքը ամբողջական (pdf, 70 MB)

 

 

 

 

 

 

 

Թէրզեան, Պ.Խ., «Յանգարան նոյնաձայն եւ նոյնահանգ բառերու, 46 էջ, Հրատարակիչ՝ Զ.Տ.Ս. Փափազեան, Տպագրութիւն՝ Յ. Մատթէոսեան, Կ. Պոլիս, 1905:

hankaran

Hankaran page de garde (pdf, 233 Ko)
Hankaran introduction : pages 4-6 (pdf, 1 Mo)
Hankaran : pages 7-19 (pdf, 3,7 Mo)
Hankaran : pages 20-37 (pdf, 2,2 Mo)
Hankaran: pages 38-49 (pdf, 1 Mo) 

 

 

 

 

 Գէորգեան Կոմիտաս, «Երաժշտական բառարան», 208 էջ, 15 x 20.60 սմ, Փարիզ, 1989
Հեղինակին բարեհաճ արտօնութամբ:

KogianԳէորգեան էջ՝ 1-90
Գէորգեան էջ՝ 91-150
Գէորգեան էջ՝ 151-fin 

 

 

 

 

 

Գէորգեանի կայքը՝ ՀԱՅ ԵՐԱԺՇՏԱՀԱՆՆԵՐԻ ԴԱՇՆԱՄՈՒՐԱՅԻՆ ՏՈԿԱՏՆԵՐԸ
http://www.komitasmusic.com/
 

Մեսրոպ Գ. Ֆիլիպ, «Համառօտ հայերէն-պուլկարերէն պուլկարերէն-հայերէն բառարան», 407 էջ, 12 x 16,50 սմ, Քօմօ, Սօֆիա, 2005, 407 էջ

Mesrop

 

 

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2022 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).