Թուայնացած երկեր

 

Սեքուլեան Հ. Օգոստինոս (1921 - 2014)
«Աստուածաշունչը թարգմանուած արեւմտահայերէնի», բազմաթիւ աղբիւրներու համեմատութեամբ, Լոս Անճելէս, աւարտած 2000-ին, (այս գործը չէ հրատարակուած):
 

 

 

 

 

 

 Օրմանեան Արքեպս. Մաղաքիա (1841 - 1918)
«Հայկական Երուսաղէմ: Նկարագիր Աթոռոյ Սրբոց Յակոբեանց»,  Երուսաղէմ, Տպարան Սրբոց Յակոբեանց, 1931, 207 էջ:

 

 
 
 
 
 
 
ԱՂԲԱԼԵԱՆ Նիկոլ (1875 - 1947)
«Դասախօսութիւններ հայ մատենագրութեան մասին», 235 էջ, Հրատարակութիւն Համազգային, Պէյրութ, 1951

Գիրքը ամբողջութեամբ (pdf, 4 Mo)

 

 

 

 

 

 

 

Եարտըմեան, Հայր Տաճատ

«Մխիթարեաններու նպաստը հայ մթակոյթին եւ հայագիտթեան», Մխիթարեան Հրատ, Լոս Անճելըս, 1987 68 էջ:

 

 

Մխիթարեաններ (pdf, 7 Mo)

 

 

 

 


 
Փաչաճեան Սարգիս Գ. (ծն. 1896-1980)
«Յուշամատեան Ռոտոսթոյի Հայերուն, 1606-1922», Բ. տպ., 270 էջ, Պէյրութ, 1971:

PatchadjianԳիրքը ամբողջութեամբ (pdf, 5,9 Mo)

Ռոտոսթօ կը գտնուի Թրակիա, Մարմարա ծովուն ափին. ներկայիս կը կոչուի Թեքիրտաղ: 

 

 

 

  

 

Ուլուհոճեան Գաբրիէլա
«Հայ բառարաններու մատենագրութիւն», Պոլոնիա, 1987, 103 էջ:
(Անգլերէնով: Հեղինակներուն եւ գիրքերուն անունները՝ լատինատառ գիտական տառադարձութեամբ:)

Uluhogian

Սկզնաւորական էջեր (pdf, 1,3 Mo)
Միալեզու (pdf, 4,3 Mo)
Երկլեզու (pdf, 5,1 Mo)
Բազմալեզու (pdf, 1,9 Mo)
Մատենագիտութիւն (pdf, 659 ko)
Ցուցակներ (pdf, 5 Mo)

 

Կիլիկեան, Յակոբ (1929) եւ Գասպարեան, Ներսէս (+) 
«Մատենագրութիւն Հայերէն ու հայատառ թրքերէն գրքեր եւ ալպոմներ հրատարակուած Պուլկարիոյ մէջ (1885-1944-1989» Փլովտիւ, 2010, 131 էջ:
(նոյն գիրքին պուլկարերէն տարբերակը հրատարակուած է 2008-ին՝ «Библиогрфия на арменските книги,  издадени в България 1885-1944-1989 »)

guiliguianԿողքը (pdf, 668 Ko)
Սկզբնաւորական էջեր (pdf, 7,2 Mo)
Առաջին մաս. Հայերէն գրքեր (pdf, 13,3 Mo)
Բ. մաս. Հայատառ թրքերէն գրքեր, էջ՝ 71-72 (pdf, 923 Ko)
Գ. մաս. Հայերէն գրքեր 1944-1985, էջ՝ 73-75 (pdf, 1,1 Mo)
Գ՛. մաս. Ալպոմներ ու լուսանկարներ, էջ՝ 76 (pdf, 717 Ko)
Ցուցակներ (pdf, 8,5 Mo)
Ամփոփումներ (pdf, 1 Mo)
Կողքի նկարներ (pdf, 440 Ko)
Բովանդակութիւն(pdf, 5 Mo)

 

 

 

Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).