Բարի եկաք արեւմտահայերէնի զարգացման միութեան՝ «Մաշտոց Բառարաններու ԿաճառՖրանսա»ի կայքը

Նորութիւններ 
 
1) «Բառգիրք արուեստից եւ գիտութեանց եւ գեղեցիկ դպրութեանց», հեղինակ՝ Հ. Մանուէլ վ. Քաջունի, երկու հատորով, Վենետիկ, 1891-92
2) «Նոր Բառգիրք պատկերազարդ ֆրանսահայ», հեղինակ՝ Գուիտոն Լուսինեան, երկու հատորով, Փարիզ, 1900 Մանրամասնութիւններ կարդալու համար (ֆրանսերէնով)
3) ԲԱՌԳԻՐՔ խոհարական եզրերու, եռլեզու՝ ֆրանսերէն-արեւմտահայերէն-անգլերէն, Բ. տպագրութիւն, 2015
Մանրամասնութիւններ կարդալու համար (ֆրանսերէնով)
 
Dico Machtotz (առձեռն հեռաձայներու ու հպահան տախտակներու համար)
Կարելի է Ֆրանսերէնէ հայերէն կամ հայերէնէ ֆրանսերէն բառեր թարգմանել iPhone, iPad, iPod նաեւ Android գործածութեամբ:
Համապատասխան ծրագիրները ձրիաբար ներբեռելի են, հայերէն բառերուն ֆրանսական հնչաբանական տառդարձութեամբ: Կարդալ մանրամասնութիւններ (ֆրանսերէնով)
 

Ուղղակի գործածելու համար

Ֆրանսերէն-Հայերէն ու Հայերէն-Ֆրանսըրէն բառարանները, ֆրանսական հնչաբանական տառդարձութեամբ

 


 
Կրնաք ուղղակի՝ հայերէն-ֆրանսերէն եւ ֆրանսերէն-հայերէն բառեր փնտռելու որոնման ծրագիրներ զետեղել ձեր համակարգիչին զննարկիչին մէջ: Ի՞նչպէս ընել.
Firefox համար - Internet explorer համար
 
Ուրիշ մասնագիտական եռլեզու բառգիրքեր
Ամենայն իրաւունք վերապահեալ՝ © 2024 Collège Dictionnaires Machtotz France (CDMF).